NRC: Hoe is het om in deze onzekere tijden te componeren? [Dutch]